IGC Advanced

Werking


In de industriële sector wordt dagelijks gewerkt met grote hoeveelheden, vaak verschillende en soms ook gevaarlijke stoffen. Het transport hiervan vindt plaats met zogenaamde druk vacuüm voertuigen. Tijdens het opzuigen, transporteren en/of lossen van vloeibare of vaste stoffen ontstaat door wrijving statische elektriciteit. Dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties. De energie die ontstaat door statische elektriciteit kan namelijk vonken veroorzaken waardoor brandbare stoffen of gassen kunnen worden ontstoken, soms zelfs met explosie tot gevolg!

Adequate aarding van de voertuigen en de zuig- en persslangen is de oplossing voor dit probleem. Hierdoor kan de statische elektriciteit wegvloeien waardoor vonkvorming uitgesloten is. IGC Advanced functioneert als een mobiel “aardpunt verificatie systeem”.

Door middel van een zogenaamde aardhaspel wordt het chassis van een voertuig direct aan een aardpunt op een laad- en loslocatie vastgemaakt. Met deze aardingskabel creëert IGC Advanced een gesloten meetsysteem waarbij gebruik wordt gemaakt van het aardoppervlak en het voertuig. De opstelling van het voertuig kan hierdoor willekeurig zijn, wat de inzetbaarheid van IGC Advanced praktisch onbeperkt maakt. De IGC is dus universeel toepasbaar en geschikt voor alle voertuigen en/of andere objecten.